01 października 2023

Zabawa "Podaj Dalej". Fun "Give it away".

 W marcu, w ramach zabawy "Podaj dalej" chęć udziału wyraziła Mięta (blog: "Zapiski Poplątane") - tutaj można zobaczyć post z dostarczoną przesyłką ode mnie. We wrześniu otrzymałam przesyłkę w ramach kontynuacji zabawy "Podaj dalej", którą Mięta ogłosiła tutaj.

In march, as part of fun "Give it away" expressed willingness to particicipate Mięta (blog: "The Notes confusing") - here you can see the post with the delivered parcel from me. In September, I received a parcel as a continuation "Give it away" fun, which Mięta announced here.


 W przesyłce otrzymanej od Mięty znalazły się rzeczy ozdobione techniką decoupage:

The parcel received from Mięta included items decorated  using the decoupage technique:


Zakładka:

Bookmark:


Drewniana deska:

Wooden plank:


Pudełko na drobiazki:

A box for trinkets:Do zabawy zapraszam dwie osoby, wystarczy w komentarzu do posta zgłosić chęć otrzymania przesyłki.  Na przygotowanie prezentu mam 12 miesięcy. Po otrzymaniu przesyłki należy ogłosić zabawę u siebie na blogu i w ciągu 12 miesięcy obdarować kolejne dwie osoby.

I invite two people to play, enough in the comment to the post report willingness to participate in the fun. I have 12 months to prepare a gift.  After receiving the parcel, you should post the fun on your blog and donate two people within 12 months.

6 komentarzy:

Dziękuję za odwiedziny na moim blogu oraz za wszystkie komentarze każdemu z osobna.

Thank you for visiting my blog and for all the comments everyone individually.